Firmagaveregler

Firmagaveregler

Gaver fra din arbejdsgiver

Som hovedregel kan en medarbejder modtage gaver og personalegoder op til 1200 kr. inkl. moms om året, uden at betale skat af beløbet. Der forekommer dog særregler.

Skattestyrelsen skal oplyses om gavens værdi fra enten medarbejderen eller arbejdsgiveren
Arbejdsgiveren skal indberette gaven, hvis gaven i sig selv overstiger 1200 kr. inkl. moms, eller hvis det er en kontantgave. Arbejdsgiveren kan trække udgiften fra som en driftsomkostning ved at indberette beløbet som løn.
Medarbejderen skal oplyse beløbet på årsopgørelsen, hvis den samlet værdi arbejdsgiveren har givet gaver for, tilsammen overstiger 1200 kr. inkl. moms. Dette skal oplyses i rubrik 20.

Særligt for julegaver

Julegaven er skattefri op til 800 kr. Det betyder, at selvom det samlet beløb for gaver på året overstiger de 1200 kr. inkl. moms, så er julegaven skattefri, når den maks. koster 800 kr.
Tingsgaver til en værdi på op til 800 kr.

Tingsgaver er eksempelvis

chokolade, vase eller en pande. Har julegaven en værdi på højst 800 kr. og andre gaver i løbet af året har en værdi på fx 400 kr., så skal medarbejderen kun betale skat af 400 kr.
En julegave på højst 800 kr. tæller med som en del af 1200 kr. (beløbet en arbejdsgiver kan give gaver for på et år, uden at medarbejderen skal beskattes).
Overstiger gaverne de 1200 kr. på året skal hele beløbet beskattes. Man kan dog se bort fra de højst 800 kr., de indgår ikke.

Tingsgaver til en værdi mellem 800 kr. og 1200 kr. eller derover

En arbejdsgiver kan give gaver op til 1200 kr. på et år, uden at medarbejderen skal beskattes. Julegaven tæller med i de 1200 kr.

Julegaver større end 800 kr. skal medregnes i beskatningen. Giver man som arbejdsgiver en gave til 801 kr. skal denne beskattes, hvis det samlede gavebeløb på året er større end 1200 kr. Det betyder at man sagtens kan give en julegave på en værdi op til 1200 kr., men at hele beløbet skal beskattes, hvis der er givet andre gaver i løbet af året.
Julegaver der overstiger en værdi på 1200 kr. er altid skattepligtige. Hele beløbet oplyses til SKAT, som en del af lønnen, men kan fratrækkes som en driftsomkostning.

Kontanter og gavekort

Man er forpligtet til at betale skat af gaver i form af kontanter og gavekort, som kan byttes til kontanter.
Disse typer gaver tæller med i maks. grænsen på de 1200 kr.

Jubilæumsgaver og lejlighedsgaver

En medarbejder kan få jubilæumsgaver ved 25, 35, 40, 45 og 50 års jubilæum op til højst 8000 kr. pr. gang uden at skulle beskattes.

Medarbejdere kan få skattefri jubilæumsgaver op til 8000 kr., hvis virksomheden fx har 25 års jubilæum. Fuldtidsansatte skal have det samme beløb i jubilæumsgratiale, hvor deltidsansatte skal have en forholdsmæssig andel.

Udgifter til jubilæumsgaver kan arbejdsgiveren ligeledes trække fra som en driftsomkostning.

Lejlighedsgaver ved private mærkedage så som fødselsdag, bryllup eller lignende er som hovedregel ikke skattepligtige. Der er ikke fastsat en grænse for hvor stor værdien maks. må være, dette vurderes ud fra hvad der er ’passende’. Alt der anses som værende over normalt ’passende’ er fuldt skattepligtigt.

Udgifter til disse lejlighedsgaver kan trækkes fra som en driftsomkostning.

*Kilde: Se kilde